ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                    

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  ปีการศึกษา  2560

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

31

8

39

ม.2

23

13

36

ม.3

18

13

31

รวม ม.ต้น

72

34

106

ม.4

13

16

29

ม.5

7

15

22

ม.6

8

14

22

รวม ม.ปลาย

28

45

73

รวมทั้งหมด

100

79

179

 

       ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 

 

                                                                                                  งานทะเบียน/วิชาการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.42 KB