ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปก PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) Word Document ขนาดไฟล์ 71.04 KB 154
ปก PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 158
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 81
แบบฟอร์ม รายงานการเข้ารับการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.02 KB 99
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน .doc Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 195
ปก ว PA แบบบันทึกข้อตกลง ร.ร.กุดตุ้มวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 313
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มี Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 175
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.33 KB 249
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 444
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 28.46 KB 138
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 29.03 KB 121
คู่มือ(ว 9 ตำแหน่งครู) 139
ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เรื่อง การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.45 KB 192
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 21.87 KB 176
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 244
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 24.8 KB 424
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 22.18 KB 132
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 22.16 KB 137
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 163