ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 โครงการสานพลังประชารัฐ
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 
โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
"โรงเรียนประชารัฐ" วันที่15ธ.ค.59  ณ  ห้องโสตฯ ร.ร.กุดตุ้มวิทยา
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
1.นายภูเมธ  นนท์ธีระภากร(school partner) 
2.นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว ศน.เขต30(school mentor) 
3.นายโยธี ป้อพันธุ์ดุง ศน.เขต30(school mentor) 
4.นายเลิศทวัน จันทร์นวล ประธานก.ก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.ผอ.ร.ร.กุดตุ้มวิทยา
6.ตัวแทนครู
7.ตัวแทนน.ร.
8.ตัวแทนผู้ปกครอง 
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2559,12:14   อ่าน 492 ครั้ง