ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และนักเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  โดยนางสังวาลย์  อนันเต่า ครูรักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง Antigen Test kit   (ATK) ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ผลตรวจพบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,16:28   อ่าน 126 ครั้ง