ภาพกิจกรรม
การนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ และได้ติดตามโครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ (PISA)
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นำโดย นางประภัสสร สุวรรณที  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ พรหมนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  คณะครู ผู้รับผิดชอบโครงการได้ต้อนรับ
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ
“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” และได้ติดตามโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ (PISA)
ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


>>คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม<<
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,21:39   อ่าน 46 ครั้ง