ภาพกิจกรรม
ได้จัดนิทรรศการ การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
                  นำโดย นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชัยภูมิ และคณะ พร้อมด้วย
นางประภัสสร  สุวรรณที ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 
และ นางสุภาภรณ์  พรหมนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
คณะครูและนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการพาน้องกลับมาเรียน 
ได้ต้อนรับ  นางลำพึง  ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี และคณะ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดนิทรรศการ การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
และในการนี้ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพาน้องกลับมาเรียน และได้รับเกียรติบัตร ในการร่วมจัดนิทรรศการ
ในครั้งนี้ 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,17:24   อ่าน 54 ครั้ง