ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ได้จัดกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา
๒๕๖๕ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
โดยได้รับเกียรติจาก นางประภัสสร สุวรรณที
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ประธานในพิธี เปิดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยมี พระครูถาวรชัยกิจ
ตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลกุดตุ้ม เขต ๒
เจ้าอาวาส วัดหนองไผ่ล้อม
และพระชาญฉกาจ ญาณทสฺสี
วัดทรงศิลา พระอารามหลวง พระวิทยากร
พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดหนองไผ่ล้อม
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,15:43   อ่าน 451 ครั้ง