ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
#รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 จำนวน 40 คน
#รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 จำนวน 40 คน
✅สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
✅ มอบตัว ชั้น ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2565
✅ มอบตัว ชั้น ม.4 วันที่ 3 เมษายน 2565
เอกสารการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 1 ฉบับ 
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.หลักฐานอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565,11:01   อ่าน 3862 ครั้ง